Chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc đến Việt Nam ngày đầu năm

Chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc đến Việt Nam khi RCEP có hiệu lực. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc đến Việt Nam khi RCEP có hiệu lực. Ảnh: Tân Hoa Xã
Chuyến tàu chở hàng đầu tiên từ Trung Quốc đến Việt Nam khi RCEP có hiệu lực. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top