Chùm ảnh: Đắm đuối giữa vựa hoa nổi tiếng nhất vùng đất "Chín Rồng"