Trưởng Ban kiểm tra VFF: “Thái độ của anh Hùng là không đúng mực”

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VPF
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VPF
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: VPF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM