Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền muốn làm rõ trắng đen

Ông Dương Văn Hiền muốn gặp gỡ báo chí công khai. Ảnh: HL
Ông Dương Văn Hiền muốn gặp gỡ báo chí công khai. Ảnh: HL
Ông Dương Văn Hiền muốn gặp gỡ báo chí công khai. Ảnh: HL