Có hay không việc VPF can thiệp vào phân công trọng tài, giám sát?

Trọng tài Ngô Duy Lân từng được VPF đề xuất thay đổi cầm còi trận Hải Phòng gặp Quảng Nam và đã được Ban trọng tài VFF đồng. Ảnh: Đ.V
Trọng tài Ngô Duy Lân từng được VPF đề xuất thay đổi cầm còi trận Hải Phòng gặp Quảng Nam và đã được Ban trọng tài VFF đồng. Ảnh: Đ.V
Trọng tài Ngô Duy Lân từng được VPF đề xuất thay đổi cầm còi trận Hải Phòng gặp Quảng Nam và đã được Ban trọng tài VFF đồng. Ảnh: Đ.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top