VPF “đá trách nhiệm” vụ ông Hùng “Bói cá” đe dọa Phó Ban trọng tài

Phó Chủ tịch VPF ông Trần Mạnh Hùng đe dọa và đòi "xử" ông Dương Văn Hiền ngay trong cuộc họp hôm 15.5. Ảnh: VPF
Phó Chủ tịch VPF ông Trần Mạnh Hùng đe dọa và đòi "xử" ông Dương Văn Hiền ngay trong cuộc họp hôm 15.5. Ảnh: VPF
Phó Chủ tịch VPF ông Trần Mạnh Hùng đe dọa và đòi "xử" ông Dương Văn Hiền ngay trong cuộc họp hôm 15.5. Ảnh: VPF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM