Sốc: Ông Hùng “Bói cá” đòi “xử” Phó Ban trọng tài

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: H.A
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: H.A
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF. Ảnh: H.A
Lên top