WHO: Đừng cho rằng SARS-CoV-2 sẽ tự động suy giảm vào mùa hè

Virus SARS-CoV-2 nhạy cảm với thời tiết nóng, nhưng WHO cảnh báo không nên nghĩ rằng SARS-CoV-2 tự động suy giảm vào mùa hè. Ảnh: AFP
Virus SARS-CoV-2 nhạy cảm với thời tiết nóng, nhưng WHO cảnh báo không nên nghĩ rằng SARS-CoV-2 tự động suy giảm vào mùa hè. Ảnh: AFP
Virus SARS-CoV-2 nhạy cảm với thời tiết nóng, nhưng WHO cảnh báo không nên nghĩ rằng SARS-CoV-2 tự động suy giảm vào mùa hè. Ảnh: AFP
Lên top