Sinh viên Australia bị COVID-19 vẫn làm thêm ở khách sạn

Giám đốc Y tế Công cộng bang Tasmania, Mark Veitch nói không thể chấp nhận hành động của sinh viên trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: Mercury
Giám đốc Y tế Công cộng bang Tasmania, Mark Veitch nói không thể chấp nhận hành động của sinh viên trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: Mercury
Giám đốc Y tế Công cộng bang Tasmania, Mark Veitch nói không thể chấp nhận hành động của sinh viên trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh: Mercury
Lên top