Tổng thống Trump: “Không lo chút nào” khi dự họp cùng người bị COVID-19

Tổng thống Donald Trump nói "không lo gì" khi dự hội nghị cùng người nhiễm COVID-19. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump nói "không lo gì" khi dự hội nghị cùng người nhiễm COVID-19. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump nói "không lo gì" khi dự hội nghị cùng người nhiễm COVID-19. Ảnh: AP
Lên top