Xác nhận người Campuchia đầu tiên nhiễm COVID-19

Phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine (giữa) thông tin về ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Khmer Times
Phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine (giữa) thông tin về ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Khmer Times
Phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine (giữa) thông tin về ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Khmer Times
Lên top