WHO cảnh báo thận trọng về thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả dexamethasone

Thuốc dexamethasone là loại thuốc rẻ tiền, chứng minh được tác dụng hiệu quả trong giảm tử vong cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP
Thuốc dexamethasone là loại thuốc rẻ tiền, chứng minh được tác dụng hiệu quả trong giảm tử vong cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP
Thuốc dexamethasone là loại thuốc rẻ tiền, chứng minh được tác dụng hiệu quả trong giảm tử vong cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top