Thuốc remdesivir điều trị COVID-19 đạt thỏa thuận sản xuất toàn cầu

Gilead Sciences - nhà sản xuất thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đã đạt thỏa thuận với 5 công ty để sản xuất toàn cầu. Ảnh: AFP
Gilead Sciences - nhà sản xuất thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đã đạt thỏa thuận với 5 công ty để sản xuất toàn cầu. Ảnh: AFP
Gilead Sciences - nhà sản xuất thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đã đạt thỏa thuận với 5 công ty để sản xuất toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top