Bệnh nhân 91 tập đi sau 89 ngày điều trị mắc COVID-19

Bệnh nhân 91 đã tỉnh có thể giao tiếp. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã tỉnh có thể giao tiếp. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân 91 đã tỉnh có thể giao tiếp. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top