Tin tặc doạ tung tin bất lợi cho ông Trump, đòi tiền chuộc 42 triệu USD

Tin tặc dọa tung tin bất lợi cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tin tặc dọa tung tin bất lợi cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tin tặc dọa tung tin bất lợi cho Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters
Lên top