WHO cảnh báo biến thể Delta sẽ sớm thống trị trên toàn cầu

WHO cảnh báo biến thể Delta sẽ sớm thống trị trên toàn cầu. Ảnh: AFP
WHO cảnh báo biến thể Delta sẽ sớm thống trị trên toàn cầu. Ảnh: AFP
WHO cảnh báo biến thể Delta sẽ sớm thống trị trên toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top