Tiêm chủng tăng tốc, thế giới mở cửa trở lại ra sao trước biến thế Delta?

Với chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh, một số quốc gia trên thế giới bắt đầu mở cửa trở lại. Ảnh: AFP
Với chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh, một số quốc gia trên thế giới bắt đầu mở cửa trở lại. Ảnh: AFP
Với chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy nhanh, một số quốc gia trên thế giới bắt đầu mở cửa trở lại. Ảnh: AFP
Lên top