Biến thể Delta chiếm 83% số ca COVID-19 mới ở Mỹ

Một điểm tiêm chủng vắng vẻ ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm chủng vắng vẻ ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm chủng vắng vẻ ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top