Nổ lớn phá huỷ nhà máy hóa chất ở Thái Lan

Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất Thái Lan. Ảnh: Poh Teck Tung Khamrop 51 Foundation
Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất Thái Lan. Ảnh: Poh Teck Tung Khamrop 51 Foundation
Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất Thái Lan. Ảnh: Poh Teck Tung Khamrop 51 Foundation
Lên top