Vương quốc Anh nợ hàng triệu liều vaccine COVID-19 “thứ hai”

Với tình trạng vaccine COVID-19 hiện tại, Vương quốc Anh đang lâm vào tình cảnh “nợ liều thứ hai”. Ảnh: AFP
Với tình trạng vaccine COVID-19 hiện tại, Vương quốc Anh đang lâm vào tình cảnh “nợ liều thứ hai”. Ảnh: AFP
Với tình trạng vaccine COVID-19 hiện tại, Vương quốc Anh đang lâm vào tình cảnh “nợ liều thứ hai”. Ảnh: AFP
Lên top