Vương quốc Anh: Một nửa dân số trưởng thành đã được tiêm vaccine

Vương quốc Anh đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ công dân từ 18 tuổi trước ngày 31.7.2021. Ảnh: AFP
Vương quốc Anh đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ công dân từ 18 tuổi trước ngày 31.7.2021. Ảnh: AFP
Vương quốc Anh đặt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ công dân từ 18 tuổi trước ngày 31.7.2021. Ảnh: AFP
Lên top