Vietnam Airlines xin mua vaccine COVID-19 cho 100% người lao động

Tổng Công ty hàng không thanh toán 100% chi phí tiêm vaccine cho người lao động. Ảnh VNA
Tổng Công ty hàng không thanh toán 100% chi phí tiêm vaccine cho người lao động. Ảnh VNA
Tổng Công ty hàng không thanh toán 100% chi phí tiêm vaccine cho người lao động. Ảnh VNA
Lên top