Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam trên 6 tình nguyện viên

Một trong sáu tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Covivac. Ảnh: Hương Giang
Một trong sáu tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Covivac. Ảnh: Hương Giang
Một trong sáu tình nguyện viên đầu tiên được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Covivac. Ảnh: Hương Giang
Lên top