Vỡ đập ở Nội Mông, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng

Vỡ đập ở Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Vỡ đập ở Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Vỡ đập ở Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Lên top