Đập Tam Hiệp của Trung Quốc lập kỷ lục mới

Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Lên top