Tập đoàn vận hành đập Tam Hiệp Trung Quốc ghi dấu kỷ lục mới

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top