Trung Quốc cập nhật thành tích tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc chụp ảnh màu chiếc dù và vỏ sau ngày 12.7. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc chụp ảnh màu chiếc dù và vỏ sau ngày 12.7. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc chụp ảnh màu chiếc dù và vỏ sau ngày 12.7. Ảnh: CNSA
Lên top