Vaccine Moderna có triển vọng chống biến thể Delta

Vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP
Lên top