Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19 Moderna

Vaccine COVID-19 Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Moderna. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 Moderna. Ảnh: AFP
Lên top