Việt Nam tổng hợp thành công thuốc điều trị COVID-19 nhờ phương pháp mới

Các nhà khoa học Viện Hóa học tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Viện Hóa học
Các nhà khoa học Viện Hóa học tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Viện Hóa học
Các nhà khoa học Viện Hóa học tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Viện Hóa học
Lên top