Nga lưu hành vaccine Sputnik Light

Nga cho lưu hành vaccine Sputnik Light. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Nga cho lưu hành vaccine Sputnik Light. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Nga cho lưu hành vaccine Sputnik Light. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top