Vaccine Sputnik V hiệu quả 90% chống biến thể Delta

Nhân viên sân bay và nhân viên y tế bốc dỡ lô vaccine Spuntik V của Nga ở sân bay quốc tế Aurora ở thành phố Guatemala. Ảnh: AFP
Nhân viên sân bay và nhân viên y tế bốc dỡ lô vaccine Spuntik V của Nga ở sân bay quốc tế Aurora ở thành phố Guatemala. Ảnh: AFP
Nhân viên sân bay và nhân viên y tế bốc dỡ lô vaccine Spuntik V của Nga ở sân bay quốc tế Aurora ở thành phố Guatemala. Ảnh: AFP
Lên top