WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng về biến thể Delta

WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng tiếp tục đeo khẩu trang ngừa biến thể Delta. Ảnh: AFP/Getty
WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng tiếp tục đeo khẩu trang ngừa biến thể Delta. Ảnh: AFP/Getty
WHO khuyến cáo người đã tiêm chủng tiếp tục đeo khẩu trang ngừa biến thể Delta. Ảnh: AFP/Getty
Lên top