Vaccine DNA đầu tiên trên thế giới của Ấn Độ khác biệt gì vaccine hiện nay?

Một nhân viên y tế chuẩn bị vaccine COVID-19 để tiêm chủng. Ảnh: AFP
Một nhân viên y tế chuẩn bị vaccine COVID-19 để tiêm chủng. Ảnh: AFP
Một nhân viên y tế chuẩn bị vaccine COVID-19 để tiêm chủng. Ảnh: AFP
Lên top