Triển vọng có nhiều thuốc uống điều trị COVID-19 trong vài tháng tới

Merck dự kiến xin phép sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus Molnupiravir ở Mỹ vào cuối năm 2021. Ảnh: Merck/AFP
Merck dự kiến xin phép sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus Molnupiravir ở Mỹ vào cuối năm 2021. Ảnh: Merck/AFP
Merck dự kiến xin phép sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus Molnupiravir ở Mỹ vào cuối năm 2021. Ảnh: Merck/AFP
Lên top