Những dự đoán mới, lạc quan về thời điểm hết dịch COVID-19

Người đi bộ trên đường phố New York, Mỹ, tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Người đi bộ trên đường phố New York, Mỹ, tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Người đi bộ trên đường phố New York, Mỹ, tháng 1.2021. Ảnh: AFP
Lên top