Ấn Độ phê duyệt khẩn vaccine COVID-19 không dùng kim tiêm

Ấn Độ phê duyệt khẩn cấp cho Zycov-D, vaccine COVID-19 không cần kim tiêm. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Ấn Độ phê duyệt khẩn cấp cho Zycov-D, vaccine COVID-19 không cần kim tiêm. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Ấn Độ phê duyệt khẩn cấp cho Zycov-D, vaccine COVID-19 không cần kim tiêm. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top