Chế tạo khẩu trang có tác dụng ngăn chặn COVID-19

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã nghiên cứu ra loại khẩu trang có tác dụng tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Ảnh: the National Autonomous University of Mexico
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã nghiên cứu ra loại khẩu trang có tác dụng tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Ảnh: the National Autonomous University of Mexico
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico đã nghiên cứu ra loại khẩu trang có tác dụng tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Ảnh: the National Autonomous University of Mexico
Lên top