Trung Quốc công bố mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5.3.2021. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5.3.2021. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5.3.2021. Ảnh: AFP.
Lên top