Trung Quốc sẽ tiêm vaccine cho 40% dân số trong nửa đầu năm 2021

Trung Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 40% dân số trước khi hết tháng 6 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trung Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 40% dân số trước khi hết tháng 6 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Trung Quốc sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho 40% dân số trước khi hết tháng 6 năm nay. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top