Bị Mỹ đình chỉ, cổ phiếu của Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc dự kiến lao dốc

Giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top