Trung Quốc chiến đấu với lũ lụt "trăm năm mới có một lần"

Xả lũ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 21.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xả lũ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 21.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Xả lũ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 21.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top