Sông ở Hồ Bắc nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào, dân sơ tán khẩn cấp

Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc xả lũ ngày 19.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc xả lũ ngày 19.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc xả lũ ngày 19.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top