Trung Quốc phân bổ thêm gần 120 triệu USD cứu trợ lũ lụt khẩn cấp

Hồ chứa Liujiaxia xả nước lũ ở, Linxia Hui, Cam Túc, Trung Quốc hôm 21.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hồ chứa Liujiaxia xả nước lũ ở, Linxia Hui, Cam Túc, Trung Quốc hôm 21.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Hồ chứa Liujiaxia xả nước lũ ở, Linxia Hui, Cam Túc, Trung Quốc hôm 21.7. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top