Đập Tam Hiệp có làm tồi tệ thêm lũ lụt sông Dương Tử?

Lên top