Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 22.7: Sông Hoàng Hà oằn mình hứng lũ

Ngập lụt ở tỉnh An Huy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ngập lụt ở tỉnh An Huy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ngập lụt ở tỉnh An Huy. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top