Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 21.7: Sông Dương Tử lâm nguy

Lũ trên sông Hoài Hà, tỉnh An Huy, ngày 20.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lũ trên sông Hoài Hà, tỉnh An Huy, ngày 20.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lũ trên sông Hoài Hà, tỉnh An Huy, ngày 20.7.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top