Tổng thống Iran gửi thông điệp đến Tổng thống đắc cử Joe Biden

Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: AFP
Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: AFP
Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ảnh: AFP
Lên top