Iran bắt đầu nối lại việc làm giàu uranium tới 20%

Cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordo. Ảnh: AFP.
Cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordo. Ảnh: AFP.
Cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordo. Ảnh: AFP.
Lên top