Thông điệp chia tay của Ivanka Trump dành lời tốt đẹp cho ông Biden

Ivanka Trump. Ảnh: AFP
Ivanka Trump. Ảnh: AFP
Ivanka Trump. Ảnh: AFP
Lên top